Şişecam, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu UN Global Compact’ın imzacısı oldu

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı oldu. “Sürdürülebilir Gelecek” kavramını...

620 0
620 0

Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact) imzacısı oldu. “Sürdürülebilir Gelecek” kavramını en büyük önceliği olarak gören Şişecam, kurumsal sürdürülebilirlik endekslerinde kazanımlar sağlamaya yönelik fırsatları değerlendirerek, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını küresel boyutta güçlendirmeye devam edecek.

Şirketten yapılan basın açıklamasında, sürdürülebilirliği, tüm operasyonlarının odak noktası ve iş modelinin temel unsuru haline getiren Şişecam, dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı oldu.

Şişecam insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda ilkelere taahhüdü içeren Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı olarak uluslararası alanda bu konuya verdiği önemi ortaya koydu. Bu doğrultuda Şişecam, sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını küresel boyutta güçlendirmeye devam edecek.

Tüm yatırım kararlarını, ürün ve süreç geliştirme çalışmalarını sosyal ve çevresel etkileri gözeterek planlayan ve yürüten Şişecam’ın sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gönüllülük esasıyla benimsediği Global Compact Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Sürdürülebilirlik yaklaşımını, bir zorunluluk değil önemli bir sorumluluk olarak ele alan Şişecam, platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarını bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyor.

Sürdürülebilirlik kapsamında entegre atık yönetimi, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi anlayışıyla kaynakların yönetilmesi çalışmalarına hız veren Şişecam, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu 2030 sürdürülebilirlik stratejisi ‘CareforNext’i, ‘Gezegeni Koruyan’, ‘Toplumu Güçlendiren’ ve ‘Yaşamı Dönüştüren’ odakları doğrultusunda ileriye taşımaya devam ediyor.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt