TKDK’nın IPARD II Programı kapsamında güneş yatırımlarına hibe desteği verilecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Bu çağrı ilanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin...

310 0
310 0

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Bu çağrı ilanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” sektörlerinde yapılacak başvurular kabul edilecek. 42 ilde faaliyet gösteren TKDK, bu dönemde yapılacak yatırımlara 1.2 Milyar TL hibe desteği verecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanına çıktı. Başta çatı üstü güneş enerjisi santrali kurulumu dahil olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarına gerçek ve tüzel kişi başvurularında yüzde 55 hibe desteği verilecek. Üretici örgütlerine ya da üretici örgütlerinin hakim ortak olduğu tüzel kişi GES başvurularında ise yüzde 65 hibe desteği verilecek.

Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme faaliyetleri ile ilgili enerji ihtiyacını karşılamak için biyo-kütle, rüzgar, güneş ve jeotermal kullanarak enerji üretmek amacı ile makine/ekipman alımı ve inşaat işlerinin gerçekleştirilmesi, tüm sektörler için ortak olan uygun harcamalar arasında yer alıyor.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri için uygun koşullar şöyle:

• Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal alanda olması gerekmektedir.
• Elektrik ve ısı üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur;
– Fotovoltaik güneş enerjisi sistemleri,
– Konsantre güneş enerjisi sistemleri,
– Rüzgar enerji sistemleri,
– Jeotermal, biyokütle, mikrokojenerasyon (elektrik ve/veya ısı üretimi için)

• 5 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.
• Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.
– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır.

IPARD II Programı 9. Başvuru İlanına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt