TÜREB ‘Rüzgar Enerjisi Yatırımcı Rehberi’ yayınlandı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB tarafından yayınlanan “RES Yatırımcı rehberi”, rüzgar yatırımlarının proje geliştirme aşamasından devreye alınmaya kadar geçen süreçte karşılaşabilecek tüm izin, ruhsat vb. iş süreçlerini ve...

961 0
961 0

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği TÜREB tarafından yayınlanan “RES Yatırımcı rehberi”, rüzgar yatırımlarının proje geliştirme aşamasından devreye alınmaya kadar geçen süreçte karşılaşabilecek tüm izin, ruhsat vb. iş süreçlerini ve konu başlıklarını detaylarıyla açıklayacak şekilde planlandı.

Sektördeki yatırımcı şirketlerinin temsilcilerinin yanı sıra ilgili idarelerden konunun uzmanlarından destek ve görüş alınarak hazırlanan rehber; yatırım süreci, proje geliştirme, önlisans, lisans, Bakanlık kabulü ve işletme olmak üzere beş ana bölümden oluşuyor. Yakın zamanda duyurulan 2.000 MW’lık Mini YEKA RES yarışmaları öncesi yayınlanan rehberde yer alan beş ana bölümde şu detaylara yer verildi:

Proje geliştirme: Yatırımcının olası proje sahasındaki ön analizler, ilgili idare tarafından açıklanacak kapasiteyi takiben önlisans yarışma süreci.
Önlisans: Yarışmanın kazanılmasını takiben, alınması gereken izinler, mülkiyet edinimi ve imar planı süreçleri.
Lisans: Şebekeye bağlantı ile ilgili işlemler, mülkiyet ediniminin kesinleşmesi süreci, Bakanlıkça proje onayının gerçekleştirilmesi ve inşaat aşamaları.

Bakanlık kabulü: Tesisin tamamlanması ve sisteme elektrik verecek duruma gelmesini takiben, Bakanlığın kabul süreci.
İşletme: Bakanlık kabulü sonrasında yaptırılması gereken kayıtlar ve diğer tüm iş/işlemler.
TÜREB’in www.tureb.com.tr adresli web sitesinde yer alan rehberde, bu beş başlığın altında yer alan her alt aşama için ayrı ayrı künyeler de oluşturuldu. Her bir aşama için tek tek hazırlanan bu künyelerde de yatırımcıya en doğru yolu göstermek adına:

• İşin kapsamı
• Varsa gerçekleştirilebilmesi için ön koşulu,
• Söz konusu aşama için tabi olunan ilgili mevzuat,
• Bu işlemde muhatap olunacak kurum ve kuruluşlar,
• İşin işleyişinin detaylandırılması ve
• Dikkate alınması gereken diğer önemli/kritik açıklamalar yer aldı.

“Rüzgarda kurulu güç 10.000 MW eşiğinde”

Türkiye rüzgar sektörü, halen 9.680 MW’lık kurulu güçle Türkiye elektriğinin yaklaşık yüzde 10’unu üretiyor. “Rüzgarda 10.000 eşiğine ulaştık. 2021 bitiminden önce 10.000 MW’ı geçmiş olacağız” diyen TÜREB Başkanı Ebru Arıcı, rüzgar sektörünün dijitalleşme atağının yanı sıra oluşturdukları bu rehberle de, Türkiye’de rüzgar sektörüne yatırım yapmayı planlayan ancak süreçler konusunda tereddüt yaşayan potansiyel yatırımcının önünü açmayı hedeflediklerini belirtti. Arıcı, benzer çalışmalarla sektörün büyümesine ve 2030 yılı itibarıyla rüzgar kurulu gücünün 25 GW seviyesine taşınmasına katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt