Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili yönetmelik kararları Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe...

1157 0
1157 0

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ülke genelinde faaliyet gösteren ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili yönetmelik kararları Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2021 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesine, organ ve hizmet birimlerinin görev ve yetki alanlarının belirlenmesine, yönetim ve danışma kurulu üyelerinin atanmasına, personel istihdamına ve teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenleniyor.

Türkiye Çevre Ajansı, Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda görevleri yerine getirecek.

Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt