Türkiye toplumu yenilenebilir enerjiye daha çok yatırım yapılmasını istiyor

Yabancı Yatırımlar Konusunda Vatandaş Görüşü Anketi’ne göre, Türk toplumu enerji sektöründe yabancıların daha çok yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmasını istiyor. Bağımsız düşünce kuruluşu E3G tarafından yabancı yatırım tartışmalarının...

415 0
415 0

Yabancı Yatırımlar Konusunda Vatandaş Görüşü Anketi’ne göre, Türk toplumu enerji sektöründe yabancıların daha çok yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmasını istiyor.

Bağımsız düşünce kuruluşu E3G tarafından yabancı yatırım tartışmalarının hız kazandığı Kuşak ve Yol Forumu öncesi YouGov’a yaptırılan anket araştırması, Nisan 2019’da Endonezya, Pakistan, Filipinler, Güney Afrika, Türkiye ve Vietnam’da gerçekleştirildi.

Enerji sektöründe yabancı yatırım hakkında çok uluslu ölçekte gerçekleştirilen ilk kamuoyu araştırması olan anketin sonuçlarına göre, Türkiye dahil altı ülkenin hepsinde vatandaşlar temiz enerji istiyor.

Anketin sonuçlarına göre, uzun vadeli kalkınma (ekonomi, sosyal, sağlık vb.) düşünüldüğünde Türkiye toplumu fosil yakıta kıyasla %86 oranında yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasından yana.

Tüm ülkelerde toplumsal karşılığı en yüksek olan enerji teknolojisi güneş enerjisi. Türkiye hükümetinin yabancı yatırımları teşvik etme önceliği söz konusu olunca, ankete katılanların %83’ü güneş enerjisine, %76’sı da rüzgâr enerjisine yüksek öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor.

 

Her ülkede vatandaşların temiz enerji konusundaki görüşleri ile fosil yakıtlar hakkındaki görüşleri arasında keskin farklar var. Kömür, araştırmanın gerçekleştirildiği altı ülkede de en istenmeyen enerji kaynağı olarak öne çıkıyor. Türkiye’den ankete katılanların %92’si, yabancı yatırımcıların Türkiye’de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmasını olumlu karşılayacağını belirtiyor.

“Yenilenebilir enerjiye yatırım iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak”

Altı ülkenin hepsinde uzun vadede yenilenebilir enerjinin ekonomi için iyi olduğu düşünülüyor. Bu oran Türkiye sonuçlarında da %66. Ayrıca Türkiye toplumu, yenilenebilir enerjiye yatırımın hava, su kirliliğini ve iklim değişikliğinin etkileri azaltacağını da düşünüyor.

Öte yandan, kömürden elektrik üretimine yapılan yabancı yatırım ise kirliliğin, iklim değişikliğinin ve yolsuzluğun artmasıyla ilişkilendiriliyor ve temiz enerji yatırımlarına kıyasla toplumsal muhalefetle karşılaşıyor.

 

9-17 Nisan tarihleri arasında online gerçekleştirilen ankete Türkiye’den 475’i kadın 525’i erkek 1000 kişi katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt