Türkiye’nin sorumlu tüketim ve üretim projeleri aranıyor!

Koç Topluluğu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketi Zer’in 2019 yılında daha iyi bir dünya idealine ulaşmak için başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı,...

1200 0
1200 0

Koç Topluluğu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketi Zer’in 2019 yılında daha iyi bir dünya idealine ulaşmak için başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı, yeni dönem için sorumlu tüketim ve üretim alanında proje başvurularını bekliyor.

‘Geleceğimiz için sorumluluklarımız ortak, Hayalimiz Benzer’ mesajıyla yola çıkan Koç Topluluğu’nun satın alma ve tedarik zinciri yönetimi alanında faaliyet gösteren şirketi Zer’in başlattığı Hayalimiz Benzer İş Birliği Prog-ramı’nda üçüncü dönem proje başvuruları başladı. Birçok farklı sektörden 700’ü aşkın müşterisi ve 20 binin üze-rinde tedarikçisi ile oluşturduğu ekosistemden doğan etki gücünü daha iyi bir dünya ideali için değerlendirmeyi hedefleyen program, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 12. maddesi ‘sorumlu tüketim ve üretim’ yaklaşımını merkeze alıyor. Programa ‘çevre ve doğal kaynakların korunması’ ve ‘yaşam biçiminin bu doğrultuda değiştirilmesi’ başlıklarında, Zer’in müşteri ve tedarikçileri tarafından geliştirilen projeler başvurabili-yor. Proje başvuruları 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Hayalimiz Benzer web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Başvuru şartı Y kuşağı proje elçisi

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’na başvuru kriterleri arasında Y kuşağı bir proje elçisinin olması yer alıyor. Bu kriter ile daha iyi bir geleceği inşa etmek için gerekli vizyon ve kararlılığa sahip gençler; fikir üretmek ve aksi-yona geçmek için teşvik edilerek, programın Y kuşağı çalışanların enerjisi ile büyümesi hedefleniyor.

Başvuruda bulunan projeler etki potansiyeli, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik olmak üzere dört kriter ile bağımsız üyelerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor. Seçilen projelerin gelişimleri bir yıl boyunca Zer elçileri tarafından izlenmeye alınıyor ve Y kuşağı proje elçilerinin etkisiyle projelerin gelişim ivmesinin artırılması amaçlanıyor.

“Daha iyi bir dünya ideali için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zer A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Apak, değişim ve dönüşüm yaratmada iş birliğinin önemini ve Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı’nın çağrısını şu sözlerle aktardı: “Zer olarak ‘ben değil biz diyen ekosistem’ anlayışının önemini sıklıkla vurguluyoruz. Dünya ve çevre farkındalığı yüksek, her alanda daha iyiyi yaratmaya istekli çalışma ekosistemimizi her gün daha da kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı ile müşteri ve tedarikçilerimizle birlikte daha iyi bir dünya ideali için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yalnızca bireysel değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfederek ortaya çıkacak fikir ve uygulamalar ile her bir paydaşımızın kendi ekosisteminde değişim dalgası yaratmasına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz.”

Programın yeni döneminde su ile ilgili projelere özel önem

Dünya nüfusu hızla artarken, su kaynaklarının azalması ve artan kirlilik sebebiyle su ihtiyacı her geçen gün art-maya devam ediyor. Doğal su kaynaklarının korunması ve ekolojik döngünün önemli parçası denizlerdeki kirlili-ğin önüne geçilmesi için hem bireysel hem de toplumsal anlamda mücadele edilmesi gerektiğine inanan Zer, bu konuya dikkat çekmek amacıyla 2021 yılını ‘temiz su, temiz deniz yılı’ ilan etti. Programa gelen başvurular ara-sından su tasarrufu ve kirliliğin engellenmesi için atık yönetimi ile ilgili projeler özel olarak takdir edilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için: hayalimizbenzer.koczer.com

Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı Hakkında Hayalimiz Benzer İş Birliği Programı, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 12. maddesi olan ‘sorumlu tüketim ve üretim’ yaklaşımını merkeze alarak, Zer’in paydaşlarını bu konuda düşünmeye ve yalnızca bireysel olarak değil, kurumsal olarak atılabilecek adımları keşfetmeye davet ediyor. Zer’in 700’ü aşkın müşteri ve 20 binin üzerinde tedarikçi ekosisteminde geliştirilen fikir ve uygulama projeleri sürdürülebilirlik alanında önde gelen isimlerden oluşan Seçici Kurul tarafından değerlendiriliyor. Etki potansiyeli, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve verimlilik başlıklarında olum-lu değerlendirilen projeler Zer çalışanlarından oluşan proje elçileri tarafından takibe alınıyor ve gelişimleri bir yıl boyunca izleniyor. Bir yılın sonunda başarılı görülen projeler ise ödüllendiriliyor. Zer, programda geliştirilen ve ödüllendirilen pro-jeleri iş ortakları ile paylaşarak etki alanını genişletmeyi ve sorumlu tüketim ve üretim farkındalığını artırmayı hedefliyor.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt