Yapılamayan lisanssız elektrik üretim yatırımlarına tekrar bağlantı anlaşma süresi sağlanabilmesi için kanun teklifi verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanun teklifi verildi. Yeşil Ekonomi‘den yapılan haberde, düzenlemenin 29’uncu maddesi ile yapılamayan lisanssız elektrik...

287 0
287 0

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanun teklifi verildi.

Yeşil Ekonomi‘den yapılan haberde, düzenlemenin 29’uncu maddesi ile yapılamayan lisanssız elektrik üretim yatırımlarına tekrar bağlantı anlaşma süresi sağlanabilmesi teklif edildi.

MADDE 29 – 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Lisanssız üretim projelerinde tüketim bağı kurulması

GEÇİCİ MADDE 25 – (I) Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamında çağrı mektubu tarihiden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özelliklere haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi halinde bağlantı anlaşması süresi, söz konusu bildirim tarihini izleyen 120 günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.

Kanun Teklifi metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Yeşil Ekonomi

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt