YEKA-GES-3 (Mini YEKA) yarışma ilanı Resmi Gazetede yayımlandı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanını, 3 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımladı. Toplamda 1.000...

4145 0
4145 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanını, 3 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımladı.

Toplamda 1.000 megavat (MW) gücündeki kapasitenin tahsisi için 36 ilde mini YEKA ihaleleri yapılacak. Bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 MW kapasitelerinde olacak şekilde 74 adet güneş enerjisine dayalı YEKA ihalesi yapılacak.

Her bir ihalenin başlangıç tavan fiyatı 30 (otuz) kuruş/kWh elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olacak.

İhalelere sadece Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş tüzel kişiler başvurabilecek.

Mali yeterlilik ve iş deneyimi şartı aranmayan her bir yarışmaya katılabilmek için satın alınması gereken şartnamenin bedeli 2 bin lira olacak.

Her bir yarışmaya katılabilmek için; başvuru aşamasında kesin, 1 (bir) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Yarışmanın kazanılması halinde ise, sözleşmenin imzalanacağı tarihten en geç 1 (bir) gün öncesine kadar kesin, 10 (on) yıl süreli, tamamen ve kısmen nakde çevrilebilir, limit dışı ve 10 (on) MWe kapasiteli yarışmalar için 7.000.000 (yedimilyon) Türk Lirası, 15 (onbeş) MWe kapasiteli yarışmalar için 11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası, 20 (yirmi) MWe kapasiteli yarışmalar için 14.000.000 (ondörtmilyon) Türk Lirası tutarındaki teminat mektubu İdare’ye sunulur. Bu durumda başvuru aşamasında
sunulmuş olan teminat mektubu iade edilir.

Başvuru tarihleri 19-23 Ekim’de değişen her bir yarışma için belirtilen tarih ve saatler arasında başvuru yapılacak.

Başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek.

Başvurulara ilişkin evrak kontrolü Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.

Güneş Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt