YEKA GES-4 için başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı 40 kuruştan 95 kuruşa yükseltildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde’nin Bor ilçesindeki Bor YEKA yarışmalarında başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi. 14/07/2021 tarih ve 31541...

1315 0
1315 0

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4 (YEKA GES-4) yarışmaları kapsamında Niğde’nin Bor ilçesindeki Bor YEKA yarışmalarında başlangıç elektrik enerjisi alım tavan fiyatı yükseltildi.

14/07/2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan YEKA GES-4 Yarışma İlanı kapsamında hazırlanan Şartnameye ve Sözleşme Taslağına ilişkin zeyilname düzenlendi. Şartname ve Sözleşme Taslağının zeyilnameli halleri ve zeyilname metni 12 Mart 2022 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın web sitesinde yayımlandı. Konuya ilişkin düzeltme ilanı Resmi Gazete’nin 15 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlandı.

Buna göre; her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı: 95 (doksanbeş) Türk Lirası kuruş/kWh olarak belirlendi. Elektrik enerjisi alım süresi; Bağlantı Kapasitesi’nin her bir megavat değeri için GES’in ilk kabul tarihinden itibaren üretilen ilk 23 GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre veya Şartnamenin 8.2.1 maddesi kapsamındaki serbest piyasaya satış hakkının kullanılması durumunda Sözleşme imza tarihini takip eden 42 nci ayın bitiminden itibaren ilk 23 GWh miktarındaki elektrik enerjisinin iletim veya dağıtım sistemine verildiği süre olarak belirlendi.

YEKA GES-4 Yarışmaları kapsamında Niğde İli Bor İlçesi sınırları içerisinde yer alan Bor YEKA için yapılacak Bor-1, Bor-2 ve Bor-3 yarışmalarına ilişkin başvurular, 30/03/2022 tarihinde ve 10.00 – 14.00 saatleri arasında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nasuh Akar Mahallesi, Türkocağı Caddesi No: 2 06500 Çankaya/ANKARA adresinde alınacak.

Erzin ve Viranşehir YEKA’lar kapsamındaki yarışmalar için başvurular ise daha sonra ilan edilecek ileri bir tarihte alınacak.

Bu kapsamda 15/03/2022 tarih ve 31779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan düzeltme ilanına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt