YEKDEM, yarışma ve lisans yönetmeliklerinde değişiklikler yapıldı

Yenilenebilir Enerji Kaynakların Belgelenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler 23 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Yapılan değişikliklere göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel...

416 0
416 0

Yenilenebilir Enerji Kaynakların Belgelenmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikler 23 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.

Yapılan değişikliklere göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim lisansı sahibi tüzel kişiler, lisans bazında, bir sonraki takvim yılında YEKDEM’e kayıt olmak istemeleri halinde 31 Ekim’e kadar EPDK’ya başvuru yapacak. Başvurular, EPDK tarafından belirlenen formata uygun olarak, kurum internet sayfasında ilan edilen bilgi ve belgeler ile başvuru sahibi tüzel kişinin yetkilendirdiği kişi veya kişilerce elektronik veya mobil imza ile yapılacak.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılan önlisans yarışmalarında, ilgili kanun uyarınca ödenmesi taahhüt edilen katkı payı veya katılım bedeli, üretim tesislerinin kapasite artışları için de geçerli olacak.

– Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Rüzgâr veya Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Önlisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt