“Yenilebilir Enerji Kooperatifleri” İçin Yeni Düzenleme

Kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri ile kurucu ortak sayıları ve çalışma bölgelerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca...

1952 0
1952 0

Kooperatiflerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklik işlemleri ile kurucu ortak sayıları ve çalışma bölgelerinin belirlenmesine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları için faaliyet konularına göre çalışma bölgeleri ve asgari kurucu ortak sayıları ile kuruluş ve ana sözleşme değişikliği izin işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, “yenilenebilir enerji üretim kooperatifi” aynı dağıtım bölgesi ve aynı tarife grubunda yer alan elektrik tüketim aboneleri tarafından kurulacak.

Sanayi ve ticarethane tarife gruplarında yer alan abonelerin kuracağı yenilenebilir enerji üretim kooperatiflerinde, en yüksek sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücü en düşük sözleşme gücüne sahip ortağın sözleşme gücünün her durumda en çok 20 katına eşit olabilecek.

Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, ilgili mevzuat uyarınca tüketim birleştirmesini yaparak gerekli altyapıyı oluşturup enerji üretmeye başlayan yenilenebilir enerji üretim kooperatifleri için, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen oran arttırılabilecek.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt