Yenilenebilir enerji tesislerine KDV istisnası getirildi

Torba Yasa olarak da bilinen 71 maddelik Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ilk 20 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Özellikle vergi istisnalarının yer aldığı...

2558 0
2558 0

Torba Yasa olarak da bilinen 71 maddelik Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifinin ilk 20 maddesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Özellikle vergi istisnalarının yer aldığı maddelerde, yenilenebilir ve diğer enerji tesislerine de KDV istisnası getirildi.

Kabul edilen KDV istisnalarına göre, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri de KDV’den istisna tutulacak.

Düzenlemenin 18. Maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun teşvik belgeli yatırımlarda KDV istisnalarının da düzenlendiği 13’üncü maddesinde, “yenilenebilir ve diğer enerji” ifadesi eklenecek. İlgili madde değişiklikten sonra şu şekilde olacak:

“Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yenilenebilir ve diğer enerji tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları…”

Vergi İstisnası Nedir?

Vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Esas itibarıyla vergilendirilmesi öngörülen bir konunun, gelirin, servetin, mal teslimi ve/veya hizmet ifasının, kıymetin, evrakın ve/veya işlemin kısmen ya da tamamen, devamlı ya da geçici bir şekilde vergi dışında tutulması vergi istisnası anlamına geliyor.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt