Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Enerjinin Yarattığı Yenilikçilik Fırsatlar Görüşüldü

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve IRENA’nın düzenlediği ‘Innovation Day’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı...

245 0
245 0

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ve IRENA’nın düzenlediği ‘Innovation Day’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman ve IRENA İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Direktörü Dr. Dolf Gielen yaptı.
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman şunları kaydetti:

“IRENA bu yıl başlattığı inovasyon günlerinin üçüncüsünü Türkiye’de gerçekleştiriyor. SHURA olarak bu etkinliği IRENA ile birlikte organize etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye yenilenebilir enerji yoluyla enerji sektörünün dönüşümünde ciddi adımlar atıyor. Özel sektörün ve kamunun bu konudaki çabalarına SHURA olarak yaptığımız çalışmalarla destek veriyoruz. Bugün yenilenebilir enerjiye dönüşümde inovasyonun etkisini masaya yatıracağız. Yenilikçi teknolojiler, küresel enerji dönüşümünü uygun maliyetli olarak hızlandırıyor. Esnek elektrik sistemleri enerji dönüşümünün faydalarını artırıyor. Esnekliği artırmak için gereken yenilikçi çözümler, yenilenebilir enerjinin payının artışındaki maliyetleri en aza indiriyor. 2018 yılında yayınladığımız ‘Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı: İletimde Genişleme ve Esneklik Seçenekleri’ raporu ve bu yıl hazırladığımız, ancak henüz paylaşmadığımız, elektrikli araçların Türkiye’de dağıtım şebekesine etkilerine odaklanan raporumuzla bunları ortaya koymaya çalıştık.”

ENERJİ SEKTÖRÜ İNOVASYONLA DÖNÜŞÜYOR

IRENA İnovasyon ve Teknoloji Merkezi Direktörü Dr. Dolf Gielen ise açılış konuşmasında 2019’un başından bu yana dünyanın farklı bölgelerinde yenilikçilik üzerine çalışan paydaşları ve politika yapıcıları bir araya getirdiklerini vurguladı. Innovation Day etkinliklerinin ilkini Uruguay’da, ikincisini ise Tayland’da düzenlediklerini belirten Gielen konuşmasına şöyle devam etti:

“Değişken yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük ölçekli ve uygun maliyetli entegrasyonu bu çözümlere daha fazla ihtiyaç duyuyor. Bu çözümler sayesinde enerji üretimi, dağıtımı ve tüketiminin esnekliği artırılıyor ve yeni nesil enerji tüketicileri güçlendiriliyor. Elektrik sektöründe dönüşüm dijitalleşme, elektrifikasyon ve dağıtık enerji gibi yenilikçi eğilimlerle hız kazanıyor. Rüzgâr ve güneş kaynaklarından sağlanan enerjinin payını artırarak elektrik sistemini dönüştürmek için arz ve talebi dengeleyecek inovatif çözümlere ihtiyaç var. Türkiye de bu alanda öncülük eden, inovatif çözümleri elektrik sistemlerinin esnekliklerini artırmak için uygulayan ülkelerin deneyimlerinden yararlanabilir.”

Etkinlikte Türkiye’de enerji sektörünü yakından ilgilendiren üç başlık ele alındı. Türkiye’den ve uluslararası uzmanların katıldığı üç oturumda farklı çözüm önerileri ve yenilikçiliğin rolü tartışıldı.

‘Tüketiciler için dijital çözümler’ başlıklı ilk oturumda dağıtık enerji sistemleri için yeni iş modelleri ve dijitalleşme konusu masaya yatırıldı. İkinci oturum olan ‘Ulaştırma sektörünün elektrifikasyonu’nun konusu ise elektrik sisteminin dönüşümü için ulaştırmanın elektrifikasyonu ve depolama ile akıllı şarj teknolojilerinin önemiydi. ‘Dağıtım şebekesi operatörleri 2.0’ konulu son oturumda ise dağıtım şebekesi operatörleri ve enerji şirketleri için yeni iş alanları üzerinde duruldu.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt