“Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücü %65 seviyesine yükseltilecek”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı. “Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal...

574 0
574 0

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planı yayınladı.

“Daha Çok Yerli, Daha Çok Yenilenebilir” stratejisi doğrultusunda başta yerli kömür olmak üzere rüzgâr, güneş, hidrolik, jeotermal gibi yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji portföyündeki payının artırılmasına yönelik çabaların artarak devam ettiği belirtilen planda, güneş ve rüzgâra yönelik mevcut yüksek potansiyelin ortaya çıkarılması ve desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Planda yer alan öncelikli hedef, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının %59’dan %65 seviyesine yükseltilmesini sağlamak. Elektrik sektöründe teknolojik dönüşüm uygulamaları yapılırken enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürdürülecek.

2023 yılında güneş enerjisinde 10.000 MW, rüzgâr enerjisinde 11.883 MW, hidroelektrik enerjisinde 32.037 MW ve jeotermal ile biyokütlede toplam 2.884 MW olmak üzere toplamda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 56.804 MW kümülatif güç hedefleniyor.

Lisanssız elektrik üretim mevzuatının 2020 yılında tamamlanması ve elektrik depolama mevzuatının ise 2022 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Planına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt