Zorlu Enerji “Çevresel-Sosyal-Yönetişim” skorunu ileri düzeye yükseltti

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim...

715 0
715 0

Zorlu Holding Akıllı Hayat 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi doğrultusunda daha iyi bir gelecek için çalışmaya devam eden Zorlu Enerji, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından yapılan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) değerlendirmesinde elde ettiği 61 puanla notunu “İleri Düzey” seviyesine yükseltti. Zorlu Enerji, ESG faaliyetlerinde gösterdiği yüksek başarı ile küresel ölçekte aktif olarak değerlendirilen 57 enerji şirketi arasında 4’üncü oldu.

Sürdürülebilirliği iş yapış biçimi haline getirerek enerji sektöründe etkin ve verimli büyüme modelinin öncülerinden biri olan Zorlu Enerji; ESG puanını bir üst seviyeye taşımayı başardı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde faaliyetlerine yön veren Zorlu Enerji’nin ESG alanlarındaki faaliyetleri, 2018 yılından itibaren Vigeo Eiris tarafından değerlendiriliyordu. 2022 yılı değerlendirmesi bağımsız derecelendirme ve araştırma kuruluşu Moody’s tarafından gerçekleştirilen Zorlu Enerji, performans skorunu bir önceki yıla göre 4 puan daha yükselterek skorunu 61’e, seviyesini İleri Düzey (Advanced)’e taşıdı. Zorlu Enerji için raporda; tüm ESG faktörlerini stratejisine entegre etmek üzere güçlü bir istek ve kapasite sergilediği belirtiliyor. Ayrıca şirketin çevre ile ilgili konularda ileri seviyede gelişmiş bir performans gösterdiği de değerlendirildi.

Sektöründe Moody’s tarafından değerlendirilen 57 enerji şirketi arasında 4. sırada

Sektöründe Moody’s tarafından değerlendirilen 57 enerji şirketi arasında 4. sırada yer alan Zorlu Enerji, yenilenebilir kaynaklara ve yeni teknolojilere yaptığı yatırımlarla sektördeki öncü şirket olma hedefini bir üst seviyeye taşımış oldu.

Zorlu Enerji, 2020 yılında belirlemiş olduğu sürdürülebilirlik stratejisini ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere Türkiye’de ve enerji sektöründe ilk olarak başlattığı uygulamalar arasında yer alan entegre faaliyet raporunun yayımlanması, sera gazı yönetimi için bilim temelli hedeflerin geliştirilmesi, biyoçeşitlilik yönetim sisteminin kurulması, sürdürülebilirlik yönetişim yapısı oluşturulması, Ar-Ge yurtiçi ve yurtdışı kaynak destekli projelerin yürütülmesi ve insan kaynakları alanındaki çalışmaların SENERJİ işveren marka çatısı altında organize edilmesi başta olmak üzere farklı programlar ile ESG notlamasında son 2 yılda puanını 12 puan yükseltmiş oldu.

Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak

“Daha iyi bir gelecek için mücadele ediyoruz”

Zorlu Enerji’nin paydaş, toplum ve gezegen odaklı yatırımlar yaparak geliştirdiği sürdürülebilir çözümler ve akıllı teknolojilere dayalı Ar-Ge çalışmalarıyla sektöre liderlik ettiğini vurgulayan Zorlu Enerji CEO’su Sinan Ak, “İklim değişikliğinin artan olumsuz etkileri, başta çevresel riskler olmak üzere, etik değerler, şeffaflık, güvenlik, toplumsal refah gibi birçok konunun yönetim ihtiyacını daha çok gündeme getirdi. Bu gelişmeler doğrultusunda, şirketlerin finansal göstergelerinin yanı sıra sürdürülebilirlik adına pek çok sonuca neden olacağı için finansal olmayan göstergeleri de başta hissedarlar ve yatırımcılar başta olmak üzere toplumun her kesimi tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Biz de halka açık bir şirket olarak, Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında paydaşlarımız için en yüksek değeri yaratmaya ve en yüksek verimliliği sağlamaya odaklanıyoruz. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi, insana ve çevreye duyarlı iş yapma yaklaşımımız ve topluma karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yürütüyor, gelecek nesillere sürdürülebilir bir gelecek bırakmak için çaba sarf ediyoruz. Sürdürülebilirlik konusunu, uzun süredir kapsayıcı ve döngüsel bir ekonomi yönetimini sağlamak ve iklim kriziyle mücadeleye destek vermek amacıyla yaşam ve var olma biçimimiz olarak görüyoruz. İş yapış biçimimizi, anlayışımızı, stratejimizi ve vizyonumuzu ESG boyutlarında şekillendirerek üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmıyor, tüm paydaşlarımız için de değer yaratılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimiz altında odaklandığımız birçok alan var. Yönetim ekibimizin tamamı bu alanların iyileştirilmesi adına farklı proje ve çözümler üzerine çalışmaya devam ediyor. Şirketimizi geleceğe hazırlayan politikaların içerisinde önemli yeri olan ESG kriterlerimizin her anlamda son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Enerjinin dönüşüm yolculuğuna önderlik yaparken, daha iyi bir gelecek için mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi.

“Küresel ölçekte dördüncülük gurur verici”

Zorlu Enerji’nin değer yaratan çözümler üretmeye devam edeceğini aktaran Sinan Ak, şunları söyledi: “Enerji üreten ve ürettiği enerjinin yönetimine ve dönüşümüne yön veren bir şirket olarak 2030’a kadar operasyon ve enerji üretimimizde net sıfır emisyona ulaşmayı, 2040 yılına kadar bu hedefimizi tüm değer zincirini kapsayacak hale getirmeyi ve 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmış bir kurum olmayı planlıyoruz. Ayrıca biyoçeşitlilik alanında en az 10 milyon TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. ESG notumuzla küresel ölçekte 57 enerji şirketi içinde 4. sırada değerlendirilmiş olmak gurur verici. Hedefimiz notumuzu yetmişlere taşıyabilmek. Koyduğumuz hedefin zor ama başarılabilir olduğunun farkındayız.’’

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt