Fransa’da atıl alanların 53 GW’lik güneş potansiyeli bulunuyor

2030 yılına kadar ek 36.5 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmayı hedefleyen Fransa’da, Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı (Ademe) Fransa ve Korsika’daki atıl alanların ve otoparkların güneş enerjisi potansiyelini açıklayan...

492 0
492 0

2030 yılına kadar ek 36.5 GW güneş enerjisi kapasitesi kurmayı hedefleyen Fransa’da, Çevre ve Enerji Yönetim Ajansı (Ademe) Fransa ve Korsika’daki atıl alanların ve otoparkların güneş enerjisi potansiyelini açıklayan bir rapor yayınladı.

301.000 noktadan seçilen 17.764 bölgede ekilmemiş tarım arazileri hariç uygun alanlar ve otoparklar için uygulanabilir toplam fotovoltaik (PV) güneş enerjisi kapasitesinin yaklaşık 53 GW olduğu tahmin ediliyor.

Ajans, ekilmemiş alanlara ve elektrik santrallerinin inşasındaki diğer potansiyel engellere göre bölgeleri seçti.

Ademe web sitesinde yer alan analizlerde seçilen yerlerin üçte ikisi, 49 GW kapasiteye sahip olduğu tahmin edilen atıl durumdaki alanlara yerleştirildi. Tipoloji açısından, en çok sayıda alan toplamın %23’ünden fazlasını oluşturan eski hidrokarbon birikintilerinden oluşurken eski ticaret ve sanayi siteleri toplamın %5’inden sorumlu oldu. Belirlenen yerlerin %4’ünden fazlası ise eski atık depolama alanlarından oluşurken kalan üçte birlik alan ise yaklaşık 4 GW PV kapasitesine sahip olduğu belirlenen otopark üstü çatı tipi güneş enerjisi sistemlerinden oluşuyor.

Öte yandan, atıl alanlardaki maliyetlerin daha yüksek olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor. Seçilen sahaların %70’i, 0,5 MW ila 2,5 MW arasında değişen bir potansiyel sunarken bu durum daha büyük tesisleri barındırabilecek yerler kadar uygun maliyetli olmayacakları anlamına gelebilir.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt