Yenilenebilir enerji üretim maliyetleri rekor seviyelere geriledi

Yenilenebilir enerji, enerji üretim ihtiyaçlarını karşılamak için giderek daha rekabetçi hale geliyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2018 Yılı Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri çalışmasına göre, ticari olarak temin...

935 0
935 0

Yenilenebilir enerji, enerji üretim ihtiyaçlarını karşılamak için giderek daha rekabetçi hale geliyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), 2018 Yılı Yenilenebilir Enerji Üretim Maliyetleri çalışmasına göre, ticari olarak temin edilebilen tüm yenilenebilir enerji üretim teknolojilerinin maliyetleri düşüş gösterdi.

IRENA’dan yapılan basın açıklamasında, küresel ağırlıklı ortalama elektrik maliyeti, en fazla yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) için yıllık %26 düşüş gösterdi. Biyoenerji %14, fotovoltaik (PV) ve kara rüzgarı %13, hidroelektrik %12, jeotermal ve açık deniz rüzgarı ise %1 maliyet düşüşü görülen diğer alanlar oldu.

Süregelen maliyet düşüşleri düşük maliyetli bir iklim ve dekarbonizasyon çözümü olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını işaret etmeye devam ediyor. Analize göre, 2020 yılında devreye alınacak olan kara tipi rüzgâr santrallerinin dörtte üçü ve güneş enerjisi santrallerinin beşte dördü ile kömür, petrol veya doğal gaz yakıtlı en ucuz yeni tesislerden bile daha düşük fiyatlı elektrik sağlanabilecek.

Rapordaki diğer bulgular şöyle:

  • Günümüzde kara tipi rüzgar ve güneş enerjisi, finansal yardıma ihtiyaç duymadan tüm fosil yakıt seçeneklerinden daha ucuz konumda.
  • Yeni güneş ve rüzgâr kurulumları ile birlikte kömür ile çalışan mevcut tesislerin işletme maliyetlerinde artış yaşanacak.
  • Düşen ve düşmeye devam eden teknoloji maliyetleri sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları, enerji dekarbonizasyonunun ve iklim hedeflerinin başında yer alıyor.

2018 Yılı Toplam PV Kurulumlarının Ülkelere ve Bileşenlere Göre Maliyetleri

IRENA’nın yenilenebilir enerji maliyet veritabanı, yaklaşık 17.000 yenilenebilir enerji üretim projesine, 9.000 ihale ve elektrik alım sözleşmesine dayanıyor.

Esen ERKAN

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt