GES yatırımlarına yönelik teşvik düzenlemesi değişti

Bu tesislerde ithal güneş paneli kullanıldığı takdirde devlet teşviği sağlanmayacak

1127 0
1127 0

Güneş enerjisi kaynaklı elektrik üretim tesislerinde uygulanacak devlet teşviklerine yönelik bir tebliğ yayınladı.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre bu tesislerde yurt dışından ithal edilen güneş panelleri kullanıldığı takdirde, bu yatırımlar için yatırım teşvik belgesi sağlanmayacak.

Bununla birlikte teşvik belgesi sağlanacak yatırımların, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede tamamlanması esas olacak.

Tamamlanamadığı takdirde ise süre uzatımı talebinde bulunabilinecek iken bu süre başta öngörülen sürenin yarısı kadar olabilecek. Başta belirlenen süre bir yıldan az ise, sağlanacak ek süre de bir yıl olacak.

Düzenleme tebliğin yayımından önce teşvik sağlanmış yatırımları kapsamıyor.

”Yatırım Teşvik Belgesi” düzenlemesi, belirli bölgelerde ve türlerde yapılacak yatırımlara gelir, kurumlar vergisi, SGK primi gibi ödemelerde indirim uygulama ile KDV istisnası, arsa tahsisi, yatırım için sağlanacak kredinin faizinin bir kısmının veya yatırım harcamalarının belirli miktar ve oranlarda indirim yapılarak devlete yapılacak zorunlu ödemelerde indirim yapılmasını sağlıyor.

 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt