Yenilenebilir enerjide yerli destekleri açıklandı

Yerli destek şartı için kullanılacak aksamlarda yüzde 55'lik yerlilik oranı aranacak

235 0
235 0

Yenilenebilir enerji yatırımlarında yerli ekipman kullanıldığında sağlanacak destekleri düzenleyecek olan yasal düzenleme Resmi Gazete’nin 24 Haziran 2016 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

”Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten
Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi” başlıklı düzenlemede bir aksamın yerli olarak kabul edilmesi için ise aksamın bütünleştirici parçalarının yüzde 55’inin yurt içinde imal edilmiş olma şartı yer alıyor.

Düzenlemeye göre lisansslı elektrik üretim tesisleri sahiplerinin bu desteklerden yararlanabilmesi için 1 Ağustos tarihine kadar bakanlık veya bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa başvuru yapması gerekecek.

Bakanlık ve kuruluş tarafından yapılacak inceleme sonucunda eksik veya yanlış evrak tespit edildiği halde 15 Eylül tarihine kadar açıklanacak ve bu belgelerin 30 Eylül tarihine kadar tamamlanması istenecek. Tamamlanılamadığı takdirde ise başvurular düzenlemeden yararlanamayacak.

Başvurular bakanlık veya görevlendirilen kuruluş tarafından oluşturulacak ”Yerli İmalat Tespit Heyeti” tarafından incelenecek. Heyet başvuru sahiplerinden üretim tesisine ait geçici kabul tutanağı, aksam veya bütünleştirici parçaya ait fatura, irsaliye ve benzeri belgeler talep edebilecek.

Bu incelemeler sonucunda belirlenecek yerli katkı ilave fiyatı, 31 Ekim tarihine kadar başvuru sahipleri ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na bildirilecek.

Bu katkılar yönetmelikte belirlenecek katkılar uyarınca yönetmelikte belirlenen formül ve yönetmeliğin ekinde yayınlanan ”Yurt İçinde İmal Edilen Aksam ve Bütünleştirici Parçalar Listesi” uyarınca hesaplanacak.

Belirlenecek yerli katkı ilave fiyatları ilgili tesislerin işletmeye girdikleri tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak.

Bu tesislerin kurulu güçlerinde herhangi bir artış, modernizasyonları veya yenilenmeleri durumunda ise sağlanacak teşviğin devamı için tesislerdeki bütünleştirici parçanın aksam içindeki oranlarının toplamının azaltılmaması beklenecek. Azaltıldığının belirlendiği takdirde ise lisans sahipleri haklarını kaybedecekler ve ödenmiş tutarlar genel hükümler kapsamında geri alınacak.

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt