Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES 2 için şartname taslağı yayında!

Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES 2 için başvurular 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak. 5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde kullanılacak paneller en...

7967 1
7967 1

Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES 2 için başvurular 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak. 5 yıl içinde tamamlanacak olan santrallerde kullanılacak paneller en az yüzde 60 oranında yerli olacak.

Türkiye’nin ikinci en büyük güneş enerjisi ihalesi YEKA GES-2 Şartnamesi taslağı yayınlandı. Yarışma başvuruları 2019 yılı Ocak ayı son haftasında alınacak.

Şanlıurfa, Niğde, Hatay için YEKA GES 2 şartnamesi yayında!

Kurulacak güneş enerjisi santrallerinini toplam bağlantı kapasitesi 1000 MWe olacak. Bunun 500 (beşyüz) MWe’ı Şanlıurfa-Viranşehir YEKA’da, 200 (ikiyüz) MWe’ı Hatay-Erzin YEKA’da ve 300 (üçyüz) MWe’ı ise Niğde-Bor YEKA’da olacak. Bu şekilde tek bir yarışma ile Bağlantı Kapasitesi tahsisi gerçekleştirilecek.

Santraller 5 yıl içinde tamamlanacak

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 15 (onbeş) yıl alım süresi belirlenirken sözleşmenin imzalanmasından itibaren 24üncü (yirmidördüncü) ayın sonuna kadar tüm GES’lerin kurulumuna başlanılacak ve en geç 60ıncı (altmışıncı) ayın sonunda GES’lerin tamamı devreye alınacak. Sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren ise 30 (otuz) yıl lisans süresi belirlendi.

GES’lerde yerli üretim şartı en az yüzde 60

Şartnamede, GES’lerde kullanılacak tesis bileşenleri için istenilen yerli katkı oranları açıklandı. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilir veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek. Yerli katkı oranları güneş panellerinde en az yüzde 60, kablo ve kablo kanalı, taşıyıcı konstrüksiyon ve eviricilerde en az yüzde 51 olacak. Yerli malı belgeli Güneş Modülleri Türkiye’de kurulu (serbest bölgeler hariç) fabrikalarda üretilecek veya yerli imalatçılardan tedarik edilecek.

YEKA’larda kullanılacak Güneş Modülleri; kristal (silisyum esaslı; tek /mono ve/veya çok/poly) ve/veya ince film ve/veya çok katmanlı (heterojunction) ve/veya çift yönlü (bifacial) teknolojilerinden bir veya birkaçını içerirken kullanılacak yerli malı belgeli Güneş Modüllerinin ve varsa FV güneş hücresinin verim değerleri olarak; FV Güneş Hücre Verimi en az yüzde 21, Güneş Modülü Verimi en az yüzde 18 olarak belirlenirken güneş modüllerinde toplam verim kaybı ve modül ömrü Azami Verim Kaybı, ilk 10 yıl sonunda yüzde 9, 25 inci yılın sonuna kadar yüzde 20 ve Asgari Güneş Modülü Ömrü 25 yıl olarak açıklandı.

Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te Depolama Sistemi kurulacak

Niğde-Bor YEKA içerisinde kurulacak GES’te asgari 30 MW / 90 MWh (AC) kapasitesindeki lityum-iyon teknolojili Enerji Depolama Sistemi kurulumu gerçekleştirilecek. YEKA elektrik depolama sisteminin koşulları da ayrıca belirlendi. Şartname, Niğde-Bor GES ile birlikte çalışacak EDS’nin tasarım kriterleri, kapasitesi, çalışma modu ve süreleri, teknik özellikleri, yerlileşme, işletme süresi ve şartları ile tesis bileşenlerini kapsıyor.

YEKA GES 2 Şartnamesi için buraya tıklayınız.

Niğde-Bor YEKA GES’te kurulacak Enerji Depolama Sistemi Şartnamesi için buraya tıklayınız.

 

 

Bu makalede diğerleri

Görüş Belirt

1 comment